2021Špecifikácia činnosti podpory 
 I. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 II. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 III. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory 
 Hodnotiace kritériá – oblasť D 
 Hodnotiace kritériá – oblasť E 
 Hodnotiace kritériá – oblasť F 
2020Špecifikácia dotácie 
 I. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 II. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 III. Rozšírená špecifikácia dotácie 
 IV. Rozšírená špecifikácia úvery 
2019Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie M1 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L5AP 
 Rozšírená špecifikácia dotácie J1 
 Špecifikácia úvery 
2018Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie M1 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L4AP 
 Rozšírená špecifikácia dotácie J1 
 Špecifikácia úvery 
2017Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia činností podpory formou dotácie H2 
2016Špecifikácia dotácie 
2015Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L2 
 Rozšírená špecifikácia dotácie C4 
 Špecifikácia úvery 
2014Špecifikácia dotácie 
 Rozšírená špecifikácia dotácie L1 
 Špecifikácia úvery 
2013Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
2012Rozšírenie špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
2011Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery 
 Zelená investičná schéma špecifikácia úvery 
2010Špecifikácia dotácie 
 Špecifikácia úvery