2021 Špecifikácia činnosti podpory  
I. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory  
II. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory  
III. Rozšírená špecifikácia činnosti podpory  
Hodnotiace kritériá – oblasť D  
Hodnotiace kritériá – oblasť E  
Hodnotiace kritériá – oblasť F  
2020 Špecifikácia dotácie  
I. Rozšírená špecifikácia dotácie  
II. Rozšírená špecifikácia dotácie  
III. Rozšírená špecifikácia dotácie  
IV. Rozšírená špecifikácia úvery  
2019 Špecifikácia dotácie  
Rozšírená špecifikácia dotácie M1  
Rozšírená špecifikácia dotácie L5AP  
Rozšírená špecifikácia dotácie J1  
Špecifikácia úvery  
2018 Špecifikácia dotácie  
Rozšírená špecifikácia dotácie M1  
Rozšírená špecifikácia dotácie L4AP  
Rozšírená špecifikácia dotácie J1  
Špecifikácia úvery  
2017 Špecifikácia dotácie  
Rozšírená špecifikácia činností podpory formou dotácie H2  
2016 Špecifikácia dotácie  
2015 Špecifikácia dotácie  
Rozšírená špecifikácia dotácie L2
Rozšírená špecifikácia dotácie C4
Špecifikácia úvery
2014 Špecifikácia dotácie
Rozšírená špecifikácia dotácie L1
Špecifikácia úvery
2013 Špecifikácia dotácie  
Špecifikácia úvery
2012 Rozšírenie špecifikácia dotácie
Špecifikácia úvery
2011 Špecifikácia dotácie  
Špecifikácia úvery
Zelená investičná schéma špecifikácia úvery
2010 Špecifikácia dotácie
Špecifikácia úvery