Zmluva – Implementácia projektov

Výzva MoF - 1/2022 - FAQ

Kontaktné osoby

Ing. Eduard DemelVedúci oddelenia podpory Modernizačného fondu02/212 909 63
Ing. Karol SkybaProjektový manažér Modernizačného fondu02/212 909 65
Mgr. Ľubica FlamíkováProjektový manažér Modernizačného fondu02/212 909 11
Ing. Viera IvančíkováProjektový manažér Modernizačného fondu02/212 909 28
Ing. Marek HlavatýProjektový manažér Modernizačného fondu02/212 909 70
   
Mgr. Peter PersonVedúci oddelenia metodiky Modernizačného fondu02/212 909 16
Bc. Ľubica BdžochováMetodik Modernizačného fondu02/212 909 84
Ing. Marek Macik PhD.Metodik Modernizačného fondu02/212 909 64

Otázky primárne prosíme smerovať na mail: mof@envirofond.sk