Zmluva – Implementácia projektov

Výzva MoF - 1/2022 - FAQ

Kontaktné osoby

Martin MičkoRiaditeľ odboru podpory úverov a MoF02/212 909 79
Mgr. Peter Personvedúci oddelenia pre programy MoF02/212 909 16
Ing. Marek Hlavatýprojektový manažér oddelenia podpory MoF02/212 909 65
Ing. Karol Skybaprojektový manažér oddelenia podpory Mof02/212 909 65
Ing. Viera Ivančíkováprojektový manažér oddelenia podpory Mof02/212 909 28
Mgr. Ľubica Flamíkováprojektový manažér oddelenia podpory MoF02/212 909 11

Otázky primárne prosíme smerovať na mail: mof@envirofond.sk