Kontaktné osoby:

Mgr. Peter Person     02/212 909 16
Bc. Ľubica Bdžochová     02/ 212 909 88
Ing. Tatiana Decká – projektový manažér      02/212 909 65
Mgr. Magdaléna Bujalková – projektový manažér     02/212 909 11

Otázky primárne prosíme smerovať na mail: mof@envirofond.sk