Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia - Oblasť E

Podpora je zameraná na realizáciu oprávnených aktivít v rámci nasledovných činností:

Činnosť E1: Budovanie priestorových kapacít na realizáciu výchovno – vzdelávacích a osvetových aktivít

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?