Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie
Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania  stiahnuť
Štátna pomoc a Schéma štátnej pomoci
Štátna pomoc stiahnuť
Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti stiahnuť