Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie
Štátna pomoc a Schéma štátnej pomoci