V prípade schválenia žiadosti o dotáciu Environmentálny fond zašle rozhodnutie o poskytnutí podpory písomnou formou a zverejní túto informáciu na webovom sídle.

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá, budú po dobu jedného kalendárneho roka zaradené do Zásobníka, s možnosťou dodatočnej podpory formou dotácie Environmentálneho fondu. Začiatkom každého nového roka sa Zásobník žiadostí zmení zo stavu “zásobník” na “zásobník – skončené” a žiadosti s týmto statusom už nebudú vyplatené.

V prípade vyradenia žiadosti o dotáciu Environmentálny fond zašle oznámenie o nezaradení žiadosti o poskytnutie dotácie do zoznamu žiadostí písomnou formou a zverejní túto informáciu na webovom sídle.