Schválené žiadosti

V prípade schválenia žiadosti o dotáciu Environmentálny fond zašle rozhodnutie o poskytnutí podpory písomnou formou a zverejní túto informáciu na webovom sídle.

Zásobník žiadostí

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá, budú po dobu jedného kalendárneho roka zaradené do Zásobníka, s možnosťou dodatočnej podpory formou dotácie Environmentálneho fondu. Začiatkom každého nového roka sa Zásobník žiadostí vynuluje.

Vyradené žiadosti

V prípade vyradenia žiadosti o dotáciu Environmentálny fond zašle rozhodnutie o poskytnutí podpory písomnou formou a zverejní túto informáciu na webovom sídle.