Dokumenty k monitorovaniu projektov

Monitorovacia správa za rok 2022
Inštrukcie k vyplneniu monitorovacej správy za rok 2022

Prílohy k monitorovacej správe-čestné vyhlásenia

A1, A2, L4, L5, L7
A3 Komunálne vozidlo
A3 Zeleň
______________________________________________________________________________________________________
B Vodárenská infraštruktúra
BD1
BP1, BP2
BR1
______________________________________________________________________________________________________
C1, C4
C2, C3, C5, C6 Kompostáreň, zberný dvor
C2, C5 Kompostéry
C2, C5 Zariadenia nekompostéry
C3, C6 Zberné nádoby
______________________________________________________________________________________________________
D2 2020
D2 2021-2022
D5, D6
______________________________________________________________________________________________________
E1
______________________________________________________________________________________________________
J1