Požiadavky na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu