Zoznam činností, na ktoré je možnépredložiť žiadost o podporu