Schéma štátnej pomoci

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka
v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie
 stiahnuť
Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka
v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie – Dodatok č. 1
 stiahnuť
Oznámenie o výške disponibilných prostriedkov na rok 2021 stiahnuť

 

 

Dokumenty na stiahnutie

VÝZVA K-1/2021 stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti
s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie (žiadosť o kompenzáciu za rok 2020)a
 stiahnuť
Formulár K-1/2020 stiahnuť
Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie, prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov stiahnuť
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o kompenzáciu za rok 2020
(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)
 stiahnuť
Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o kompenzáciu za rok 2020 (vedenie výkonu rozhodnutia) stiahnuť
Usmernenie postupu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa stiahnuť

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2020

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie                                                                                  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2019

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia                                                                                                                               stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2018

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia     stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie                                                                                stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2017

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie                                                                        stiahnuť

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2016

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie                                                                      stiahnuť