Výška disponibilných prostriedkov

Výška disponibilných prostriedkov na vyplatenie pomoci určenej na kompenzáciu zvýšenia elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie za rok 2022 predstavuje v rozpočte roku 2023 sumu 20 866 062 EUR.
Kontakty:
02/212 909 17
02/212 909 33