Výška disponibilných prostriedkov

Výška disponibilných prostriedkov na vyplatenie pomoci určenej na kompenzáciu zvýšenia elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie za rok 2022 predstavuje v rozpočte roku 2023 sumu 20 866 062 EUR.

Schéma štátnej pomoci

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie) – oprava 17. 08. 2023
Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie)

Dokumenty na stiahnutie

VÝZVA K-1/2023
Príručka pre žiadateľa K-1/2023

Prílohy ku výzve

Príloha č. 1: Odvetvia, v prípade ktorých sa predpokladá skutočné riziko úniku uhlíka v súvislosti s nákladmi na nepriame emisie
Príloha č. 2: Referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie pre produkty, na ktoré sa vzťahujú kódy NACE uvedené v Prílohe č. 1

Prílohy ku žiadosti (vzory na stiahnutie)

Príloha A1: Údaje o prevádzke
Príloha A5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov

Zoznamy Žiadateľov

2016
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
2017
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
2018
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
2019
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
2020
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
2021
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
2022
Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie
Kontakty:
02/212 909 17
02/212 909 33