Kontakt

RNDr. Palacková Alena 02/212 909 55 palackova@envirofond.sk
Ing. Aibek Anna 02/212 909 90 aibek@envirofond.sk
Ing. Zváčová Mária 02/212 909 57 zvacova@envirofond.sk