Prehľad zdrojov príjmu za poplatky

Poplatky 2009 stiahnuť
Poplatky 2010 stiahnuť
Poplatky 2011 stiahnuť
Poplatky 2012 stiahnuť
Poplatky 2013 stiahnuť
Poplatky 2014 stiahnuť
Poplatky 2015 stiahnuť

Kontakt

Ing. Kormanová Alexandra 02/212 909 58 kormanova@envirofond.sk
RNDr. Palacková Alena 02/212 909 55 palackova@envirofond.sk
Ing. Aibek Anna 02/212 909 90 aibek@envirofond.sk
Ing. Zváčová Mária 02/212 909 57 zvacova@envirofond.sk