Dokumenty k príspevkom

Žiadosť o príspevok podľa §7 ods. 1 písm. b stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondustiahnuť
Čestné vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie príspevku podľa §7 ods 1 písm b stiahnuť
Čestné vyhlásenie sankcie množstvo BRKO stiahnuť
Potvrdenie o zhodnotení stiahnuť