18.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 2880,- EUR na poskytnutie služby „Poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytované v roku 2014“

12.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9  ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2920,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „Výkon dražby“  poskytovateľovi služby Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom: Košická 56, 821 08 Bratislava

12.12.2014 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9  ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2920,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „Výkon dražby“  poskytovateľovi služby Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom: Košická 56, 821 08 Bratislava

14.09.2016 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2990,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „CPV-79130000 – 4 Právna dokumentácia a overovanie“ .

14.09.2016 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 50,- EUR bez DPH/hod. za poskytnutie služby „CPV-79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie“.

2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2011.​  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2011.  stiahnuť

2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2012  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štvrťrok 2012  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štrvrťrok 2012  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štrvrťrok 2012  stiahnuť

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štrvrťrok 2013  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štrvrťrok 2013  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štrvrťrok 2013  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2013  stiahnuť

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2014  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štvrťrok 2014  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2014  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2014  stiahnuť

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2015  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štvrťrok 2015  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2015  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2015  stiahnuť

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2016  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štvrťrok 2016  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2016  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2016  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s EKS II.Q 2016  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s EKS III.Q 2016  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s EKS IV.Q 2016  stiahnuť

2017

Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 2Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 3Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 4Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 2Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 3Q 2017  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 4Q 2017  stiahnuť

2018

Súhrnná správa o zákazkách 1Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 2Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 3Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 4Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 2Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 3Q 2018  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 4Q 2018  stiahnuť

2019

Súhrnná správa o zákazkách 1Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 2Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 3Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 4Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 2Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 3Q 2019  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 4Q 2019  stiahnuť

2020

Súhrnná správa o zákazkách 1Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 2Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 3Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 4Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 2Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 3Q 2020  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 4Q 2020  stiahnuť

2021

Súhrnná správa o zákazkách 1Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 2Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 3Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách 4Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 2Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 3Q 2021  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 4Q 2021  stiahnuť

2022

Súhrnná správa o zákazkách 1Q 2022  stiahnuť
Súhrnná správa o zákazkách EKS 1Q 2022  stiahnuť