18.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 2880,- EUR na poskytnutie služby „Poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytované v roku 2014“

12.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9  ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2920,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „Výkon dražby“  poskytovateľovi služby Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom: Košická 56, 821 08 Bratislava

12.12.2014 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9  ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2920,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „Výkon dražby“  poskytovateľovi služby Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom: Košická 56, 821 08 Bratislava

14.09.2016 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2990,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „CPV-79130000 – 4 Právna dokumentácia a overovanie“ .

14.09.2016 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 50,- EUR bez DPH/hod. za poskytnutie služby „CPV-79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie“.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022