Odporúčame žiadateľom, 

aby elektronicky vydávané a podpisované dokumenty primárne zasielali do elektronickej schránky Environmentálneho fondu.

Dokumenty na stiahnutie