Odporúčame žiadateľom, 

aby elektronicky vydávané a podpisované dokumenty primárne zasielali do elektronickej schránky Environmentálneho fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Autorizačné doložky – návod  stiahnuť
Výkladové stanoviská a usmernenia  stiahnuť