Dokumenty po schválení žiadosti, Dokumenty k čerpaniu prostriedkov

Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 stiahnuť
Prílohy k usmerneniu pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 stiahnuť
Príloha: Záverečný odpočet čerpania k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie stiahnuť

 

Dokumenty k monitorovaniu projektov

Inštrukcia k predkladaniu a rozsahu údajov k monitorovaniu projektu stiahnuť

 

Prílohy k monitorovacej správe-čestné vyhlásenia

A1, A2 stiahnuť
A3 Komunálne vozidlo na umývanie a čistenie… stiahnuť
A3 Zeleň stiahnuť
B ČOV stiahnuť
B Siete stiahnuť
BD1 stiahnuť
BP1, BP2 stiahnuť
BR1 stiahnuť
C2, C5 Kompostéry stiahnuť
C2, C5 Zariadenia nekompostéry stiahnuť
C3, C6 Zberné nádoby stiahnuť
C2, C3, C5, C6 Kompostáreň, Zberný dvor stiahnuť
C1, C4 stiahnuť
D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov stiahnuť
D5, D6 ZOO stiahnuť
E1 Environmentálna výchova… stiahnuť
J1 Elektromobil stiahnuť
L4, L5, L6 stiahnuť