Dokumenty k monitorovaniu projektov

Monitorovacia správa za rok 2023
Inštrukcie k vyplneniu monitorovacej správy za rok 2023

Prílohy k monitorovacej správe-čestné vyhlásenia