Dôležité body
 • Vyplniť formulár žiadosti na https://grant.envirofond.sk/
 • Nahrať povinné prílohy do informačného systému GRANT
 • Odoslať formulár žiadosti v informačnom systéme GRANT
 • Doručiť podpísaný formulár žiadosti jedným zo spôsobov:
  •  do elektronickej schránky OVM EF
  •  poštou
  •  osobne
 • V prípade otázok kontaktujte Infolinku na tel. č. 0800  242 242 alebo píšte e-maily na dotacie@envirofond.sk