Pozvánka na webinár pre oblasť Enviromentálna výchova (E) a ochrana prírody (D)

Pozvánka

 

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na WEBINÁR pre oblasť Environmentálna výchova (E) a ochrana prírody (D).

 

Téma:

 1. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
  Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E).

 2. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
  Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

 

Termín a miesto konania:

06. júla 2022 (streda), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

 

Program:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Informácie o priebehu seminára
– Bc. Ľubica Bdžochová
09:05 – 10:00 Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť E
– Bc. Ľubica Bdžochová
Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť D
– Ing. Mária Kollárová
10:00 – 12:00 Diskusia a konzultácie
   

 

Dôležité informácie:

 • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. 06. 2021 do 15:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
 • Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
 • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie).
 • Účasť na seminári je bezplatná.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Environmentálny fond

Read More

Informácia pre žiadateľov o dotáciu v činnosti L8

Vážení žiadatelia,


Environmentálny fond bude posudzovať zaradenie žiadosti do príslušnej skupiny v rámci priorizácie žiadostí podľa údajov, ktoré žiadateľ uvedie do formulára žiadosti.

V prípade, že budova, v ktorej je projekt realizovaný, bude využívaná na rôzne aktivity, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej skupine, bude budova zaradená do skupiny s adekvátnou prioritou v súvislosti s väčšinovým využívaním budovy.

Príklad: V budove sa nachádza základná škola (väčšinové využívanie) a knižnica (menšinové využívanie) – žiadosť bude zaradená do 1. skupiny priorizácie žiadostí.

Read More

Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2021

Zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov.

Ide o orientačné údaje.

 

Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom:

 1. Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmi
 2. Otvorte záložku „Hodnotenie“
 3. V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Žiadatelia, ktorí podávali žiadosť o dotáciu na rok 2022 si budú môcť pozrieť 3 hodnotiace kritériá, v ktorých stratili čo najviac bodov, už čoskoro.

Read More

Zverejnili sme príručku pre žiadateľa pre oblasť L – „Zatepľovanie“

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť?

Environmentálny fond zverejnil Príručku pre žiadateľov k Špecifikácii činností podpory  formou dotácie na rok 2022, Oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Na našej webstránke sa nachádza v Menu/Dotácie/Zatepľovanie/Dokumenty k oblasti prílohy. V príručke pre žiadateľov sa dozviete najmä:

 • Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory
 • Stručný popis procesu administrácie žiadosti – od podania po schválenie
 • Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém
 • Popis povinných príloh k žiadosti

 

 

Dokument Príručka pre žiadateľa k danej oblasti si môžete stiahnuť aj po kliknutí TU

Read More