Category: Aktuality

Webinár – Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov – Oblasť NP

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov. Pripojiť sa môžete v deň konania (29.07.2024) od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov – Oblasť NP

Read More

Formulár k žiadostiam pre oblasť “A” je SPUSTENÝ

Vážení žiadatelia,

formulár žiadosti pre oblasť „A“ – Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí je sprístupnený v IS GRANT.

Formulár je možné vypĺňať do 16.09.2024.

Read More

Webinár – Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia – Oblasť E

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. Pripojiť sa môžete v deň konania (25.07.2024) od 13.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia – Oblasť E

Read More

Vážení Žiadatelia MoF,

V rámci Výzvy MoF – 2/-2024 v časti  „Vzory povinných príloh k žiadosti“ bola opätovne vložená aktualizovaná povinná príloha k žiadosti č. 2 Rozpočet projektu.

Read More

Metodické usmernenie  – oblasť C

EF vydal metodické usmernenie k oprávnenosti aktivít v oblasti „Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva“. Dokument nájdete :TU

Read More

Vážení Žiadatelia MoF,

Registračný formulár pre prihlásenie sa na Školenie pre Žiadateľov k výzve MoF – 2/ 2024 (1. kolo) je plne funkčný.

 

Read More

EF zverejnil novú špecifikáciu činnosti pre Oblasť Zelený vzdelávací fond (ZVF).

Garantom a vykonávateľom programu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Vyhlásenie výzvy je na stránke www.zelenyvzdelavacifond.sk, prostredníctvom ktorej môžete podávať žiadosti o podporu formou dotácie.

Read More

Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU MoF – 2/ 2024

Environmentálny fond ako vykonávateľ schémy štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fond na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti vyhlasuje VÝZVU MoF – 2/ 2024 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.

Výzvu MoF – 2/2024 vrátane všetkých relevantných príloh a dokumentov nájdete po kliknutí tu.

Environmentálny fond zároveň pripravuje webinár: Školenie pre Žiadateľov k výzve MoF – 2/ 2024 (1. kolo)

 

Pozvánka na Školenie:

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár: Školenie pre Žiadateľov – Výzva MoF – 2/2024 (1.kolo)

JE POTREBNÉ, aby ste sa prihlásili prostredníctvom tohto formulára: Registračný formulár – Webinár MoF

 

Pripojiť sa môžete v deň konania 19.08.2024 od 9:15 –13:30 hod.: TU  

Pripojte sa k schôdzi teraz

ID schôdze: 392 545 497 839

Prístupový kód: wHcfS7

 

Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Read More

Environmentálny fond uzatvára Výzvu MoF -1/2022

Environmentálny fond uzatvára Výzvu MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

 

Zároveň Environmentálny fond uvádza, že Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti bola v pôvodnom znení platná a účinná do 31.12.2023.

Žiadateliaktorí požiadali o dotácie v rámci tretieho a štvrtého hodnotiaceho kola v rámci Výzvy MoF -1/2022, sa budú môcť o podporu uchádzať opätovne v rámci novej Výzvy MoF – 2/2024 (Hybridná). V rámci novej výzvy sa rozširuje potenciálny okruh žiadateľov a rovnako aj okruh oprávnených výdavkov,“ 

Read More

Nové špecifikácie 2024

Zverejňujeme nové špecifikácie pre oblasti Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí (A) a Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Hlavné zmeny:

– zjednodušenie podávania žiadostí

– zníženie množstva požadovaných príloh

– úprava podporovaných aktivít

– posun predkladania stavebného povolenia do štádia zazmluvňovania

– zúženie okruhu podporovaných subjektov s dôrazom na podporu obcí a škôl

– predĺženie oprávneného obdobia do nasledujúceho roka

Environmentálny fond vyzýva všetkých potenciálnych žiadateľov, aby si dôkladne preštudovali nové špecifikácie a pripravili svoje projekty v súlade s aktualizovanými pravidlami.

Veríme, že tieto nové špecifikácie prinesú pozitívne zmeny v oblasti ochrany životného prostredia a podporia realizáciu inovatívnych a udržateľných projektov.

Webináre k uvedeným špecifikáciám budú zorganizované do konca júla, presné termíny poskytneme v dohľadnej dobe.

Formulár žiadosti pre oblasť Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí (A) bude zverejnená začiatkom budúceho týždňa.

Read More