Category: Aktuality

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022. Zmenou bola aktualizovaná  „záložka – Rozpočet a záložka – Inštrukcie“. Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022.  Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.
Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond odoslal oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022

Vážení žiadatelia,

aktuálne sme poštou odoslali oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022.

Zoznamy nájdete tu: https://envirofond.sk/dotacie/

Read More

Súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Environmentálny fond vyhlasuje súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Vo finále budeme vyhlasovať tri najlepšie miesta. Každá škola dostane od Environmentálneho fondu exkurziu pre triedu v rámci environmentálnej výchovy.

ČÍTAŤ VIAC

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Dokument bol upravený a doplnený o zoznam obcí, ktoré prešli kategorizáciou lesov na lesy osobitného určenia.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 3 – Čestné vyhlásenie – výmera lesov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou bol upravený obsah dokumentu.

Read More

Prihlasovací formulár na oblasť Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – F na rok 2022 otvorený!

Oznamujeme Vám, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  F  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vypĺňať do 30. novembra 2022 vrátane.

Read More

Prihlasovací formulár na oblasť Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) pre činnosť NP1 na rok 2022 – OTVORENÝ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na našej webovej stránke – v menu Dotácie/Národné parky/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na

Formulár žiadosti je možné vyplniť do 30. 11. 2022 vrátane.

Read More