Aktualizácia tlačív pre monitoring projektov

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje aktualizované tlačivá k monitoringu.

Aktualizované tlačivá je možné stiahnuť tu

Read More

Informácia pre žiadateľov

Odporúčame žiadateľom, aby si v prípade podania žiadosti naštudovali príslušné príručky pre žiadateľov, nakoľko ich obsah je záväzný. To znamená, že obsahujú presné informácie akým spôsobom je potrebné podať žiadosť a prílohy k žiadosti.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k špecifikácii č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou bol aktualizovaný zoznam obcí, ktoré prešli kategorizáciou hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia do 30.11.2022.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.
Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More

Prihlasovací formulár na oblasť Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – F na rok 2022 otvorený!

Oznamujeme Vám, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  F  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vypĺňať do 30. novembra 2022 vrátane.

Read More

Prihlasovací formulár na oblasť Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) pre činnosť NP1 na rok 2022 – OTVORENÝ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na našej webovej stránke – v menu Dotácie/Národné parky/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na

Formulár žiadosti je možné vyplniť do 30. 11. 2022 vrátane.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou boli aktualizované údaje a doplnené o ďalší identifikátor obce – okres.

Read More

Pozvánka na 2. webinár pre obce na území národných parkov

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

Pripojiť sa môžete v deň konania od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

 

 

Read More