Category: Nezaradené

Environmentálny fond sprístupnil formuláre žiadosti pre oblasť E

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond sprístupnil formuláre žiadosti pre oblasť E :

Read More

Pozvánka na webinár na tému: Ochrana a využívanie vôd.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Ochrana a využívanie vôd.

Pripojiť sa môžete v deň konania (18.1.2023) od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie VÝZVA č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Kompletné znenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 Ochrana a využívanie vôd (B)

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie zlepšenie  stavu životného prostredia (F)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (F), Maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000 EUR pre činnosť F1; Termín na podanie žiadostí je do 30. novembra 2022. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu  

Formulár žiadosti zverejníme do 10. októbra 2022.

Read More

Pozvánka na webinár pre oblasť Ochrana a využívanie vôd

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na Online webinár pre pre oblasť Ochrana a využívanie vôd.

Aktuálna výzva č. B-1/2022 vychádza podľa § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a je určená:

  • Obciam do 2 000 obyvateľov
  • Záujmovým združeniam, ktorých členmi sú obce
  • Územie obcí sa musí aspoň čiastočne nachádzať v chránenom území
  • Chránené územie musí zahŕňať aspoň 5 obcí
Kompletné znenie Výzvy č. B - 1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity TU

Téma:

  1. Výzva č. B-1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
  2. Záujmovým združeniam, ktorých členmi sú obce

Termín a miesto konania:

08. septembra 2022 (štvrtok), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

Webinár je bezplatný.

Program druhého webinára 8.9.2022:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Začiatok seminára: úvodné slová a predstavenie prednášajúcich
09:05 – 09:15 Krátka prezentácia výzvy činností podpory formou dotácie pre oblasť B - 1/2022 (Ing. Martin Mikuš, manažér stratégie, Odbor koordinácie a metodiky, Environmentálny fond)
09:15 – 09:25 Prezentácia: Možnosti poskytovania úverov Environmentálneho fondu (Ing. Eduard Demel, vedúci oddelenia podpory úverov, Environmentálny fond)
09:25 – 10:00 Diskusia a zodpovedanie otázok od žiadateľov

Dôležité informácie:

  • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 07. 09. 2022 do 14:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
  • Online webinár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
  • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory/slúchadlá, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie), alebo sa môžete pripojiť cez mobilný telefón.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na vašu účasť.

Environmentálny fond

Read More

Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 a prílohy k usmerneniu.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(07. 10. 2021)

Read More