Pozvánka na webinár pre oblasť Ochrana a využívanie vôd

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na Online webinár pre pre oblasť Ochrana a využívanie vôd.

Aktuálna výzva č. B-1/2022 vychádza podľa § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a je určená:

  • Obciam do 2 000 obyvateľov
  • Záujmovým združeniam, ktorých členmi sú obce
  • Územie obcí sa musí aspoň čiastočne nachádzať v chránenom území
  • Chránené územie musí zahŕňať aspoň 5 obcí
Kompletné znenie Výzvy č. B - 1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity TU

Téma:

  1. Výzva č. B-1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
  2. Záujmovým združeniam, ktorých členmi sú obce

Termín a miesto konania:

08. septembra 2022 (štvrtok), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

Webinár je bezplatný.

Program druhého webinára 8.9.2022:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Začiatok seminára: úvodné slová a predstavenie prednášajúcich
09:05 – 09:15 Krátka prezentácia výzvy činností podpory formou dotácie pre oblasť B - 1/2022 (Ing. Martin Mikuš, manažér stratégie, Odbor koordinácie a metodiky, Environmentálny fond)
09:15 – 09:25 Prezentácia: Možnosti poskytovania úverov Environmentálneho fondu (Ing. Eduard Demel, vedúci oddelenia podpory úverov, Environmentálny fond)
09:25 – 10:00 Diskusia a zodpovedanie otázok od žiadateľov

Dôležité informácie:

  • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 07. 09. 2022 do 14:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
  • Online webinár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
  • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory/slúchadlá, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie), alebo sa môžete pripojiť cez mobilný telefón.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na vašu účasť.

Environmentálny fond