Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie zlepšenie  stavu životného prostredia (F)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (F), Maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000 EUR pre činnosť F1; Termín na podanie žiadostí je do 30. novembra 2022. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu  

Formulár žiadosti zverejníme do 10. októbra 2022.