VÝZVA MoF – 1/ 2022, nový informačný systém pre podávanie žiadostí

Vážení žiadatelia, 

od 30.09.2022  je k dispozícii nový informačný systém pre MoF – GRANT, nakoľko sa dnes spúšťa podávanie žiadostí o podporu formou dotácie – 2. kolo.

 

Portál na podávanie žiadosti GRANT
Portál na podávanie žiadosti – Používateľský manuál