Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov  (NP)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  

Maximálna výška žiadanej dotácie 100 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 30. novembra 2022.

Formulár žiadosti zverejníme do 10. októbra 2022.