Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 a prílohy k usmerneniu.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(07. 10. 2021)