Oznam!

Vážení žiadatelia,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond v záujme zefektívnenia činností a optimalizácie procesov vedúcich v prospech žiadateľov, zriadil novú e-mailovú adresu, v rámci ktorej bude prijímať a vnímať nápady z externého prostredia. Vaše postrehy, návrhy alebo nápady v súvislosti s vyššie uvedeným je možné zasielať na e-mailovú adresu: napady@envirofond.sk Veríme, že aj týmto nástrojom fond vytvára priestor ako byť bližšie k vašim potrebám.

(11. 10. 2021)