Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil zoznamy aglomerácií na svojom webovom sídle ku „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ pre oblasť Ochrana a využívanie vôd (B):

„Zoznam aglomerácií s veľkosťou do 2 000 EO pre činnosti BK“

„Zoznam aglomerácií s veľkosťou od 2 000 EO do 10 000 EO pre činnosti BK“

Zoznamy nájdete na: http://envirofond.sk/dotacie

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom infolinky 0800 242 242 alebo e-mailovej adresy: dotacie@envirofond.sk.

(14. 10. 2021)