Tlačová správa

Zodpovedné správanie sa samospráv je kľúčom k čerpaniu dotácií

Ministerstvo životného prostredia SR podporuje výstavbu kanalizácií, vodovodov a čistiarní odpadových vôd prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu. V roku 2022 pôjdu na tento účel desiatky miliónov eur z prostriedkov fondu. Na rozdiel od predchádzajúcich vlád má pri schvaľovaní projektov samospráv, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia a zvyšovanie komfortu obyvateľov, prioritu spravodlivosť a transparentnosť.

Predchádzajúce vedenie ministerstva životného prostredia (MŽP) schválilo prostredníctvom Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácií a vodovodov dotácie pre 26 obcí za 40 mil. eur v rámci výzvy na tzv. „veľké vody“. Stalo sa tak 3 dni po parlamentných voľbách 2020 (podpísal Árpád  Érsek).

 Nový minister Ján Budaj nemal právny titul a ani nechcel brzdiť budovanie kanalizácií, hoci viaceré okolnosti poukazovali na stranícky protekcionizmus. MŽP sa pod vedením Budaja vydalo cestou dodatočnej kontroly. Envirofond začal s auditmi, ktoré zistili viaceré nedostatky – predovšetkým sporný výber dodávateľov, uzatváranie početných a neprehľadných dodatkov k starým zmluvám. Niektoré zmluvy a dodatky neboli ani zverejnené a práce sa realizovali bez účinného právneho titulu.

 Podľa slov štátneho tajomníka Juraja Smatanu ide o zdedené problémy Envirofondu, ktorý v minulosti poskytoval samosprávam dotácie bez účinných kontrol. „Nehospodárne šafárenie s verejnými financiami bolo typické pre predchádzajúce vlády. S týmito praktikami sme skoncovali a verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci daňoví poplatníci, dnes už podliehajú dôslednej revízii,“ zdôraznil štátny tajomník MŽP Juraj Smatana.

 Environmentálny fond pokračuje vo finančnej kontrole projektov samospráv pri budovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Závažné porušenia boli zistené v 4 obciach. Jedným z negatívnych príkladov je obec Kravany. Práve starosta tejto obce odmieta s Envirofondom komunikovať a poskytnúť podklady na kontrolu verejného obstarávania na dobudovanie obecnej kanalizácie.

 „Envirofond v tejto súvislosti podal kvalifikovaný podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Zároveň sme sa v tomto prípade obrátili aj na orgány činné v trestnom konaní a  podali trestné oznámenie z podozrenia na korupčné správanie pri výbere dodávateľa projektu a úkonov verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy o dielo,“ zdôraznil riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.

 V prípade, ak by časť peňazí v rámci výzvy na tzv. „veľké vody“ zostala voľná, bude použitá na projekty ďalších samospráv. „Ministerstvo v tejto téme úzko spolupracuje a svoje postupy koordinuje s kompetentnými štátnymi inštitúciami a tiež samosprávami,“ uzavrela generálna tajomníčka služobného úradu MŽP a predsedníčka Rady Environmentálneho fondu Daša Turbová.

 MŽP spolu s Envirofondom majú za cieľ výrazne zrýchliť budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Základom toho je nastaviť transparentné pravidlá a kontrolovať využívanie financií.

Záznam z tlačovej konferencie je prístupný tu

(18. 10. 2021)