Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil linky na usmernenia k problematike: osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia.

Uvedené dokumenty je možné stiahnuť na:

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_dolozka_o_autorizacii.pdf

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/zakon-o-e-governmente/vykladove-stanoviska-a-usmernenia/index.html

(19. 10. 2021)