Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2021

k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(20. 10. 2021)