Oznam!

Oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu,

týmto si vás dovoľujeme informovať, že EF v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR. V rámci zoznamu boli doplnení úspešní žiadatelia v oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA. Týmto boli zároveň distribuované Oznámenia o poskytnutí podpory, spolu s rozhodnutím ministra ŽP SR.

Zároveň informujeme, že bol zverejnený Prehľad nezaradených žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie a Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore nerozhodol minister MŽP SR, v rámci Oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA.

(21. 10. 2021)