Oznam!

III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

zverejňuje Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležité dokumenty nájdete na http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.

Termín podávania žiadostí je do 08. novembra 2021.

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register

(28. 10. 2021)

Späť na zoznam