Aktuality

 • Pridané 25. 07. 2018

  Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného... (zobraziť viac)

 • Pridané 29. 06. 2018

  Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) ... (zobraziť viac)

 • Pridané 29. 06. 2018

  Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu)... (zobraziť viac)

 • Pridané 22. 06. 2018

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 - aktualizácia

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality