Pozvánka na webinár pre oblasť Enviromentálna výchova (E) a ochrana prírody (D)

Pozvánka

 

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na WEBINÁR pre oblasť Environmentálna výchova (E) a ochrana prírody (D).

 

Téma:

  1. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
    Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E).

  2. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
    Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

 

Termín a miesto konania:

06. júla 2022 (streda), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

 

Program:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Informácie o priebehu seminára
– Bc. Ľubica Bdžochová
09:05 – 10:00 Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť E
– Bc. Ľubica Bdžochová
Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť D
– Ing. Mária Kollárová
10:00 – 12:00 Diskusia a konzultácie
   

 

Dôležité informácie:

  • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. 06. 2021 do 15:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
  • Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
  • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie).
  • Účasť na seminári je bezplatná.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Environmentálny fond