Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

Vážení žiadatelia,
Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)
Termín na podanie žiadostí je do 16. augusta 2022.
Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7
Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu 

Formuláre žiadosti pre danú oblasť pripravujeme a o termíne zverejnenia Vás budeme informovať.

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.