Prihlasovacie formuláre na oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta – E1 a E2 na rok 2022 otvorené!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávania a osveta sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE  E1 a E2  na vyplnenie.

Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formuláre je možné vyplniť do 8. augusta 2022 vrátane.