Informácia pre žiadateľov o dotáciu v činnosti L8

Vážení žiadatelia,


Environmentálny fond bude posudzovať zaradenie žiadosti do príslušnej skupiny v rámci priorizácie žiadostí podľa údajov, ktoré žiadateľ uvedie do formulára žiadosti.

V prípade, že budova, v ktorej je projekt realizovaný, bude využívaná na rôzne aktivity, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej skupine, bude budova zaradená do skupiny s adekvátnou prioritou v súvislosti s väčšinovým využívaním budovy.

Príklad: V budove sa nachádza základná škola (väčšinové využívanie) a knižnica (menšinové využívanie) – žiadosť bude zaradená do 1. skupiny priorizácie žiadostí.