Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosť E1;

Maximálna výška dotácie je 50 000 EUR pre činnosť E2;

Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2022.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

 

Formulár žiadosti zverejníme do 14. júna 2022.

Webinár pre danú oblasť pripravujeme, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.