Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2021

Zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov.

Ide o orientačné údaje.

 

Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom:

  1. Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmi
  2. Otvorte záložku „Hodnotenie“
  3. V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Žiadatelia, ktorí podávali žiadosť o dotáciu na rok 2022 si budú môcť pozrieť 3 hodnotiace kritériá, v ktorých stratili čo najviac bodov, už čoskoro.