Zverejnili sme príručku pre žiadateľa pre oblasť L – „Zatepľovanie“

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť?

Environmentálny fond zverejnil Príručku pre žiadateľov k Špecifikácii činností podpory  formou dotácie na rok 2022, Oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Na našej webstránke sa nachádza v Menu/Dotácie/Zatepľovanie/Dokumenty k oblasti prílohy. V príručke pre žiadateľov sa dozviete najmä:

  • Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory
  • Stručný popis procesu administrácie žiadosti – od podania po schválenie
  • Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém
  • Popis povinných príloh k žiadosti

 

 

Dokument Príručka pre žiadateľa k danej oblasti si môžete stiahnuť aj po kliknutí TU