Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2022

Vážení žiadatelia,

zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov. Za každé bodové kritérium je možné získať maximálne 5 bodov.

Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom:

  1. Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmi
  2. Otvorte záložku „Hodnotenie“
  3. V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov