Environmentálny fond zverejnil pre Príjemcov dotácie v rámci Výzvy MoF – 1/2022 aktuálnu prílohu: Ročná / Záverečná MS.

Environmentálny fond zverejnil pre Príjemcov dotácie v rámci Výzvy MoF – 1/2022 aktuálnu prílohu: Ročná / Záverečná MS.

Príslušný dokument nájdete tu.