Zoznam činností na rok 2025

Zverejnili sme Zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2025 a predpokladaný termín zverejnenia:

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2024/04/Zoznam-cinnosti_2025_final.pdf