Usmernenie pre príjemcu k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

Usmernenie pre príjemcu k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2023 (Oblasť A, B, C, D, E, F, L, NP) – aktualizácia č. 1, k dispozícii tu