Kontaktné osoby

Riaditeľ odboru podpory úverov a Modernizačného fonduMartin Mičko02/212 909 79
Vedúci oddelenia podpory úverovIng. Demel Eduard02/212 909 63
0917 714 474
Projektový manažér úverovIng. Minarovská Helena02/212 909 80
Projektový manažér úverovIng. Stanová Kamila02/212 909 74
Projektový manažér úverovMgr. Šutajová Gabriela02/212 909 25
Projektový manažér úverovIng. Poliaková Andrea02/212 909 18
Projektový manažér úverovIng. Kalmárová Zuzana02/212 909 18
Otázky primárne prosíme smerovať na mail: uvery@envirofond.sk