Zmluvy a prílohy

Zmluva o poskytnutí podpory z Environemntálneho fondu formou úveru
Všeobecné úverové podmienky pre poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru, ktoré nadobudli účinnosť dňa 27.01.2024, t.j. dňom nasledujúcom po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8866272/

Kontaktné osoby

Riaditeľ Odboru úverov Mgr. Gabriela Šutajová 02/212 909 25
Projektový manažér úverov Ing. Minarovská Helena 02/212 909 80
Projektový manažér úverov Ing. Stanová Kamila 02/212 909 74
Projektový manažér úverov Ing. Poliaková Andrea 02/212 909 94
Projektový manažér úverov Ing. Kalmárová Zuzana 02/212 909 18
Otázky primárne prosíme smerovať na mail: uvery@envirofond.sk