Schválená podpora formou úverov

Kontaktné osoby

Vedúci oddelenia podpory úverov Ing. Demel Eduard 02/212 909 63

0917 714 474

Projektový manažér úverov Mgr. Šutajová Gabriela 02/212 909 25
Otázky primárne prosíme smerovať na mail: uvery@envirofond.sk