Category: Aktuality

Pozvánka na webinár pre oblasť Enviromentálna výchova (E) a ochrana prírody (D)

Pozvánka

 

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na WEBINÁR pre oblasť Environmentálna výchova (E) a ochrana prírody (D).

 

Téma:

 1. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
  Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E).

 2. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022,
  Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

 

Termín a miesto konania:

06. júla 2022 (streda), dištančná forma (online) o 09:00 hod.

 

Program:

08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov
09:00 – 09:05 Informácie o priebehu seminára
– Bc. Ľubica Bdžochová
09:05 – 10:00 Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť E
– Bc. Ľubica Bdžochová
Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre oblasť D
– Ing. Mária Kollárová
10:00 – 12:00 Diskusia a konzultácie
   

 

Dôležité informácie:

 • Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. 06. 2021 do 15:00 hod. na metodika@envirofond.sk.
 • Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).
 • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie).
 • Účasť na seminári je bezplatná.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Environmentálny fond

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

Vážení žiadatelia,
Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)
Termín na podanie žiadostí je do 16. augusta 2022.
Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7
Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu 

Formuláre žiadosti pre danú oblasť pripravujeme a o termíne zverejnenia Vás budeme informovať.

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.

Read More

Prihlasovacie formuláre na oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta – E1 a E2 na rok 2022 otvorené!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávania a osveta sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE  E1 a E2  na vyplnenie.

Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formuláre je možné vyplniť do 8. augusta 2022 vrátane.

Read More

Informácia pre žiadateľov o dotáciu v činnosti L8

Vážení žiadatelia,


Environmentálny fond bude posudzovať zaradenie žiadosti do príslušnej skupiny v rámci priorizácie žiadostí podľa údajov, ktoré žiadateľ uvedie do formulára žiadosti.

V prípade, že budova, v ktorej je projekt realizovaný, bude využívaná na rôzne aktivity, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej skupine, bude budova zaradená do skupiny s adekvátnou prioritou v súvislosti s väčšinovým využívaním budovy.

Príklad: V budove sa nachádza základná škola (väčšinové využívanie) a knižnica (menšinové využívanie) – žiadosť bude zaradená do 1. skupiny priorizácie žiadostí.

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosť E1;

Maximálna výška dotácie je 50 000 EUR pre činnosť E2;

Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2022.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

 

Formulár žiadosti zverejníme do 14. júna 2022.

Webinár pre danú oblasť pripravujeme, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať. 

Read More

Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2021

Zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov.

Ide o orientačné údaje.

 

Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom:

 1. Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmi
 2. Otvorte záložku „Hodnotenie“
 3. V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Žiadatelia, ktorí podávali žiadosť o dotáciu na rok 2022 si budú môcť pozrieť 3 hodnotiace kritériá, v ktorých stratili čo najviac bodov, už čoskoro.

Read More

Zverejnili sme príručku pre žiadateľa pre oblasť L – „Zatepľovanie“

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť?

Environmentálny fond zverejnil Príručku pre žiadateľov k Špecifikácii činností podpory  formou dotácie na rok 2022, Oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Na našej webstránke sa nachádza v Menu/Dotácie/Zatepľovanie/Dokumenty k oblasti prílohy. V príručke pre žiadateľov sa dozviete najmä:

 • Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory
 • Stručný popis procesu administrácie žiadosti – od podania po schválenie
 • Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém
 • Popis povinných príloh k žiadosti

 

 

Dokument Príručka pre žiadateľa k danej oblasti si môžete stiahnuť aj po kliknutí TU

Read More

Nové inštruktážne video Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu?

Pre žiadateľov prinášame nový videomanuál ako pomôcku na sprehľadnenie prvotného procesu vyplnenia žiadosti o podporu.

Videomanuál Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu formou dotácie je sprievodcom a ukážkou všetkých potrebných krokov pre úspešné vyplnenie a registráciu. Inštruktážne video sa nachádza v menu Dotácie priamo na stránke pod názvom ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE ŽIADOSTI – NÁVOD.

Video si môžete stiahnuť aj po kliknutí na tento link

Read More

Program ochrany prírody na rok 2022 spustený!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP).

Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, obec, občianske združenie, nadáciu a neziskovú organizáciu;

maximálna výška dotácie je 10 000 EUR pre Mikroregionálne združenie  obcí a občianske združenie – Miestna akčná skupina (MAS).  

Termín na podanie žiadostí je do 25. júla 2022.

Pre všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie a pre informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

Uvedený dokument spolu s kontaktom na ŠOP SR nájdete po kliknutí tu.

Read More

Zverejňujeme špecifikáciu pre Program obnovy dediny (POD) na rok 2022.

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Program obnovy dediny (POD).

Maximálna výška dotácie je 6 000 EUR pre obec bez štatútu mesta;

Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie  obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.  

Termín na podanie žiadostí je do 21. júla 2022.

Všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie, a informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP)

Uvedený dokument spolu s kontaktom na SAŽP nájdete po kliknutí tu

Read More