Category: Aktuality

Prihlasovací formulár na oblasť Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – F na rok 2022 otvorený!

Oznamujeme Vám, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  F  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vypĺňať do 30. novembra 2022 vrátane.

Read More

Prihlasovací formulár na oblasť Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) pre činnosť NP1 na rok 2022 – OTVORENÝ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na našej webovej stránke – v menu Dotácie/Národné parky/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na

Formulár žiadosti je možné vyplniť do 30. 11. 2022 vrátane.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP).

Zmenou boli aktualizované údaje a doplnené o ďalší identifikátor obce – okres.

Read More

Pozvánka na 2. webinár pre obce na území národných parkov

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

Pripojiť sa môžete v deň konania od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

 

 

Read More

Pozvánka na webinár pre obce na území národných parkov

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

Pripojiť sa môžete v deň konania od 10.00 hod.: TU

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Kompletné znenie špecifikácie Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

 

Read More

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov  (NP)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  

Maximálna výška žiadanej dotácie 100 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 30. novembra 2022.

Formulár žiadosti zverejníme do 10. októbra 2022.

Read More

VÝZVA MoF – 1/ 2022, nový informačný systém pre podávanie žiadostí

Vážení žiadatelia, 

od 30.09.2022  je k dispozícii nový informačný systém pre MoF – GRANT, nakoľko sa dnes spúšťa podávanie žiadostí o podporu formou dotácie – 2. kolo.

 

Portál na podávanie žiadosti GRANT
Portál na podávanie žiadosti – Používateľský manuál

Read More

Environmentálny fond zverejňuje často kladené otázky (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond zverejňuje často kladené otázky (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022.  Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond upravuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022.

Zmenou boli upravené vzorce a doplnila sa textácia v „záložke – Inštrukcie“.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Read More