Environmentálny fond zverejnil Prílohy k Príručke pre Príjemcu MoF

  • ŽIADOSŤ O PLATBU (MoF) vrátane Prílohy č. 1 – Monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (Priebežná MS) a AFK ŽoP. Zároveň uvádzame, že všetky potrebné inštrukcie k danej prílohe sú uvedené priamo v dokumente (Excel) v jednotlivých poliach a sekciách.
  • ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVY.