EF usmernením upravuje vzor Prílohy č. 3

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie k aktualizácii Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – nový vzor Prílohy č. 3 Vzor stanoviska hlavného kontrolóra.

Usmernenie a vzor prílohy nájdete tu.