EF usmernením upravuje Špecifikáciu činností, oblasť A

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie k Špecifikácii činností podpory na rok 2023, oblasť A. Usmernenie a upravenú špecifikáciu nájdete tu